Precyzyjne pomiary
dla rzeczoznawców

Z dokładnością do 1 mm

Jakie mamy możliwości?

Pomiaru dokonujemy w trakcie i po naprawie pojazdu, przyrządem komputerowym najnowszej generacji o nazwie "TOUCH" włoskiej firmy SPANESI. Przyrząd ten mierzy dane karoserii w samochodach z dokładnością do 1 mm.

Przykładowy opis pomiarów przed naprawa

Na poniższym zdjęciu widoczny jest wydrukowany schemat punktów bazowych samochodu Fiat BRAVA przed naprawą i ich odchylenia od normy w milimetrach. Każdy punkt przedstawiony jest w 3-ch wymiarach: na długosci, szerokości i w ysokości. Jak widać samochód uległ uszkodzeniu z przodu a strzałki pokazują, w którym kierunku należy przeciągnąć poszczególne punkty i o ile.

Opis pomiarów po naprawie

Na poniższym zdjęciu widoczny jest wydruk schematu punktów tego pojazdu wykonany po naprawie. Taki wygląd tego dokumentu stwierdza, że pojazd doprowadzony został do stanu fabrycznego.

Certyfikat

Poza wydrukiem schematu pomierzonych punktów, klient otrzymuje certyfikat naprawionego pojazdu czyli: szczegółowe dane pojazdu, wymiary nominalne punktów bazowych, dane zmierzone i w ystępujące różnice. Pojazd, w którym została naruszona konstrukcja nigdy nie bedzie spełniał wymogów bezpieczenstwa w czasie jazdy i nie bedzię zgodny z w ymiarami podanymi przez producenta, jeżeli nie będzie naprawiany przy pomocy takiego przyrządu. Każdy kierowca nie mąjacy pewności co do stanu technicznego swego pojazdu, lub chcący sobie kupić pojazd z "2-giej ręki" powinien wykonać taki pomiar dla własnego i innych użytkowników drogi bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami

Co jeszcze oferujemy?